రాముడు తన 14 సంవత్సరాల వనవాస కాలంలో భార్య సీత, సోదరుడు లక్ష్మణుడుతో కలిసి ఈ ప్రదేశంలో కొంత కాలం నివసించాడు. ఇక్కడ రాముడు ఒక గుడిసె నిర్మించాడు. ఈ ప్రదేశానికి సమీపంలో ఒక ప్రవాహం ఉంటుంది. సీతా మాత ఈ ప్రవాహంలో స్నానాలు చేసి తన దుస్తులు శుభ్రపరుచుకున్నదని చెపుతారు. ఇప్పటికీ ఇక్కడ కొన్ని ఆధారాలు చూపుతారు. భద్రాచలం పట్టణం నుంచి 36 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే ఈ పర్ణశాలలో రామాయణకాలం నాటి చారిత్రక ఆధారాలు ఉన్నాయని భక్తుల నమ్మకం. దీన్ని మారీచుడిని వధించిన స్థలంగా పేర్కొంటారు. బంగారు లేడి ఉదంతం జరిగిన ప్రదేశం కూడా ఇదేనని అంటారు. పర్ణశాల నుంచి గోదావరి అందాలను కూడా వీక్షించవచ్చు.

 

పేరంటాలపల్లి

Previous article

భద్రాచలం

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Khammam